نرم افزار بر روی چه دستگاه هایی قابل نصب است ؟

نرم افزار بر روی چه دستگاه هایی قابل نصب است ؟

در حال حاضر تمام پک های آموزشی سامانه SPY24 فقط برای مدیریت تمامی دستگاه های اندرویدی ( با هر مدل و برندی) استفاده می شوند.