آیا برنامه های (کنترل و ردیابی گوشی) قانونی هستند ؟

آیا برنامه های (کنترل و ردیابی گوشی) قانونی هستند ؟

چاپ موضوع

نرم افزارهای کنترل و ردیابی از راه دور فقط برای والدین باید مورد استفاده قرار بگیرد تا بتوانند فرزندان خود را از خطرات احتمالی دنیای مجازی و واقعی ایمن نگه داشته و از آن ها محافظت کنند. پس اگر از برنامه ها به درستی استفاده شوند هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت، مگر آن که فردی بخواهد وارد حریم خصوصی دیگران شود که این کار شدیدا غیر قانونی و جرم محسوب می شود.

والدین باید برنامه ها را بر روی دستگاه کودکان زیر سن قانونی ۱۸ سال خود نصب کنند.

کارفرمایان باید برنامه ها را فقط بر روی دستگاه های شرکتی “نه شخصی” کارمندان خود نصب کنند.

! داشتن مجوز مناسب برای نظارت بر دستگاه ها توسط خود کاربران تعیین می شود و SPY24 هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.