آیا نرم افزار بدون روشن بودن GPS می تواند موقعیت یابی کند ؟

آیا نرم افزار بدون روشن بودن GPS می تواند موقعیت یابی کند ؟

دو راه حل وجود دارد اول اینکه می توانید از راه دور GPS و اینترنت را روشن کنید تا به صورت لحظه ای موقعیت را داشته باشید و راه دوم اینکه خود برنامه اگر GPS خاموش باشد توسط دکل موقعیت یابی انجام می دهد