آیا با تغییر سیم کارت همچنان اطلاعات در دسترس خواهند بود؟

آیا با تغییر سیم کارت همچنان اطلاعات در دسترس خواهند بود؟

بله، این برنامه مستقل از سیمکارت است و با تغییر سیمکارت همچنان به اطلاعات دسترسی خواهید داشت