آیا از راه دور می توان wifi دستگاه را روشن و خاموش کرد ؟

آیا از راه دور می توان wifi دستگاه را روشن و خاموش کرد ؟

چاپ موضوع

بله، امکان روشن و خاموش کردن اینترنت دستگاه وجود دارد زیرا برنامه از دو بخش آفلاین و آنلاین تشکیل شده که بخش آفلاین این فرمان را اجرا می کند