آیا نرم افزار بدون روشن بودن GPS می تواند موقعیت یابی کند ؟

آیا نرم افزار بدون روشن بودن GPS می تواند موقعیت یابی کند ؟

چاپ موضوع

بله – جهت مکان یابی نیازی به روشن بودن مکان یاب (GPS) نمی باشد و اگر دستگاه به اینترنت متصل باشد عملیات مکان یابی با موفقیت کامل انجام می شود.

! توجه داشته باشید که روشن بودن مکان یاب GPS می تواند محل گوشی را بصورت کاملا دقیق نمایش دهد و چنانچه مکان یاب خاموش باشد و بخواهید توسط اینترنت گوشی دستگاه را مکان یابی کنید، در برخی مواقع مکان دستگاه با اختلاف ۵۰ تا ۱۵۰ متر بیشتر نمایش داده می شود.