آیا برای مدیریت هر دستگاه یک حساب کاربری لازم می باشد ؟

آیا برای مدیریت هر دستگاه یک حساب کاربری لازم می باشد ؟

چاپ موضوع

بله – چنانچه از نسخه های موجود در Spy24 استفاده می کنید، برای هر دستگاه یک حساب کاربری جداگانه نیاز می باشد.

اما برای مدیریت و فعالسازی چندین دستگاه با یک حساب کاربری مجزا، هریک از حساب های کاربری نیاز به تهیه لایسنس مجزا می باشند ، یا به عبارت ساده تر شما با هر لایسنس می توانید چندین کاربر را به لیست پنل کاربری خود اضافه نمائید.

! توجه مهم : (خرید لایسنس فقط از طریق سایت اصلی نرم افزار مقدور می باشد).