آیا شما هم به اطلاعات گوشی فرزند ما دسترسی دارید؟

آیا شما هم به اطلاعات گوشی فرزند ما دسترسی دارید؟

چاپ موضوع

خیر – سامانه SPY24 فقط یک سامانه آموزشی و پشتیبانی می باشد و به هیچ وجه ممکن به اطلاعات کاربران دسترسی ندارد، زیرا شما در سایت های اصلی برنامه ثبت نام می کنید و اطلاعات شما با پروتکل HTTPS سایت اصلی رمزگزاری می شوند.