آیا از راه دور می توان اینترنت سیمکارت را روشن کرد؟