تفاوت بین دکل و GPS در چیست ؟

تفاوت بین دکل و GPS در چیست ؟

GPS موقعیت دقیق را نشان می دهد ولی دکل موقعیت دکل متصل با اپراتور سیمکارت را نمایش می دهد که می تواند از سه متر تا 500 متر خطا داشته باشد و فقط محدوده را برای شما مشخص می کند