این سامانه بر روی چه دستگاه هایی قابل نصب است؟

این سامانه بر روی چه دستگاه هایی قابل نصب است؟

در حال حاضر از این برنامه می توان برای مدیریت تمامی دستگاه های اندرویدی( با هر مدل و برندی) استفاده نمود