برای چه امکاناتی گوشی باید روت باشد؟

برای چه امکاناتی گوشی باید روت باشد؟

برای روشن کردن دیتا سیمکارت و روشن کردن GPS و شبکه های اجتماعی گوشی باید روت باشد ما بقی امکانات بدون روت قابل مشاهده هستند