آیا برنامه بر روی اندروید ۹ و ۱۰و ۱۱ محدودیت دارد ؟

آیا برنامه بر روی اندروید ۹ و ۱۰و ۱۱ محدودیت دارد ؟

چاپ موضوع

بله – در اینجا محدودیت های مربوط به اندروید ۹ و ۱۰ و ۱۱ آورده شده است:

محدودیت های اندروید ۹ :

ضبط برقراری مکالمات در برخی از گوشی ها انجام نمی شود و در برخی با اختلالات شدید انجام می شود.

محدودیت های اندروید ۱۰ و ۱۱ :

نماد برنامه (آیکون) روی لانچر نمایش داده می شود (به جز شیائومی).

عکس گرفتن از صفحه امکان پذیر نیست، زیرا یک پیام در هر عکس (به جز شیائومی) ظاهر می شود.

ضبط برقراری مکالمات در برخی از گوشی ها انجام نمی شود و در برخی با اختلالات شدید انجام می شود.

ویژگی “Clipboard” کار نمی کند.

ویژگی “فعال / غیرفعال کردن Wi-Fi” کار نمی کند.