آیا نرم افزار پس از نصب، کاملا مخفی می شود ؟

آیا نرم افزار پس از نصب، کاملا مخفی می شود ؟

بله – نرم افزار پس از نصب و فعالسازی به عنوان یک برنامه سیستمی در گوشی فرزند شما فعال و سپس بصورت کامل مخفی می شود.