چگونه پک آموزشی برنامه ها را خریداری و دریافت کنم ؟

چگونه پک آموزشی برنامه ها را خریداری و دریافت کنم ؟

شما می توانید اشتراک و پک آموزشی برنامه ها را در قسمت تعرفه ها خریداری کرده و پس از انجام عملیات بانکی و پرداخت موفق توسط بانک، مجددا به سامانه باز می گردید و می توانید پک آموزشی و برنامه خود را دانلود و بر روی گوشی خود نصب نمایید.