آیا می شود از راه دور و بدون نصب برنامه ها و فقط با وارد کردن شماره موبایل ، فرزندمان را کنترل کنیم ؟

آیا می شود از راه دور و بدون نصب برنامه ها و فقط با وارد کردن شماره موبایل ، فرزندمان را کنترل کنیم ؟

خیر – نرم افزارها حتما باید بصورت دستی و کاملا فیزیکی بر روی گوشی فرزندان شما نصب شوند. هیچ نرم افزاری وجود ندارد که بتواند گوشی موبایل را از راه دور و توسط فقط شماره ردیابی کند.