آیا می توان از راه دور GPS دستگاه را روشن کرد ؟

آیا می توان از راه دور GPS دستگاه را روشن کرد ؟

چاپ موضوع

بله – از راه دور می توان GPS دستگاه را روشن کرد، منتهی برای این فرمان اکثر گوشی ها هم باید به اینترنت متصل باشند و هم (روت Root) شده باشند.