آیا از راه دور می توان wifi دستگاه را روشن و خاموش کرد ؟

آیا از راه دور می توان wifi دستگاه را روشن و خاموش کرد ؟

بله – امکان روشن و خاموش کردن اینترنت WIFI دستگاه وجود دارد، زیرا برنامه از دو بخش آفلاین و آنلاین تشکیل شده که بخش آفلاین این فرمان را توسط ارسال پیامک های دستوری به گوشی فرزند اجرا می کند. (نیاز به روت)