آیا بدون اینترنت هم می توانیم اطلاعات دستگاه فرزندمان را دریافت کنیم ؟

آیا بدون اینترنت هم می توانیم اطلاعات دستگاه فرزندمان را دریافت کنیم ؟

خیر – نرم افزارها اطلاعات دستگاه ها را بصورت زنده (آنلاین) به پنل کاربری انتقال می دهند.

اما در برخی از گوشی های جدید، هنگامی که گوشی فرزند به اینترنت متصل نباشد، برنامه تا حدودی اطلاعات را بصورت موقت در حافظه دستگاه ثبت می کند و زمانی که دستگاه فرزند به اینترنت متصل شود اطلاعات را بصورت کامل برای شما ارسال می کند.